ZRX seriýaly vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam derman, kosmetika, azyk önümleri we himiýa senagatynda krem ​​ýa-da kosmetiki önümi emulsiýa etmek üçin amatlydyr.Gysgaça jemläň: “Wakuum Emulsifikasiýa Mikseri” nemes dilinden getirilen tehnologiýada kämilleşdiriş esaslaryny amala aşyrdy we kosmetika we melhem önümleri senagatynda esasanam peýdalydyr.Bu enjam esasan emulsirlenen bakdan, ýag esasly materiallary saklamak üçin bakdan, suw esasly materiallary saklamak üçin bakdan, wakuum ulgamyndan, gidrawlik ulgamyndan we elektrik gözegçisinden ybarat.Bu enjamyň aşakdaky aýratynlyklary bar: aňsat işlemek, ykjam gurluş, durnukly öndürijilik, oňat birmeňzeş täsir, ýokary önümçilik peýdasy, amatly arassalamak we tehniki hyzmat, ýokary awtomatiki dolandyryş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Aragatnaşyk böleginiň materialy SUS316L poslamaýan polatdyr, enjamyň içinde we daşynda aýna ýalpyldawuk we GMP standartyna ýetýär.
2. piphli turbageçirijiler we parametrler awtomatiki usulda dolandyrylýar.Daşary ýurtlardan getirilýän elektrik enjamlary, Siemens, Schneider we ş.m.
3. Emulsifikasiýa tanky, CIP arassalaýyş ulgamy bilen, arassalamagy aňsat we täsirli edýär.
4. Emulsifikasiýa tanky üçünji agitasiýa ulgamyny kabul edýär we emulsiýa wagtynda ähli gaýtadan işlemek wakuum gurşawynda bolýar, şonuň üçin ol diňe bir emulsiýa gaýtadan işlemekde döredilen tüýküligi ýok edip bilmän, zerur däl hapalanmagyň hem öňüni alyp biler.
5. Gomogenizator iň ösen tehnologiýany kabul edýär, ideal emulsiýa täsirini alyp biler.Emokary emulsiýanyň tizligi 0-3500r / min, pes garyş tizligi 0-65r / min.

Wakuum garyjy emulsifikator1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň