Transdermal patch önümçilik liniýasy

 • OZM-340-4M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  OZM-340-4M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  Agyz zolakly maşyn, suwuk materiallary inçe plyonka ýasamakda ýöriteleşendir.Derman pudagynda, azyk senagatynda we ş.m. giň ýaýran giňişlige eýe bolan çalt eräp bilýän agyz filmleri, transfilmler we agzy täzeleýji zolaklar döretmek üçin ulanylyp bilner.

 • OZM340-10M OTF we Transdermal patch ýasaýjy maşyn

  OZM340-10M OTF we Transdermal patch ýasaýjy maşyn

  OZM340-10M enjamlary Dildar inçe film we Transdermal Patch öndürip biler.Onuň önümçiligi orta göwrümli enjamlaryňkydan üç esse, häzirki wagtda iň uly önüm öndürýän enjamdyr.

  Has inçe film materiallaryny ýasamak we üstünde laminirlenen film goşmak üçin esasy filme suwuk materiallary deň derejede goýmak üçin ýörite enjam.Lukmançylyk, kosmetika we saglygy goraýyş önümleri pudaklary üçin amatly.

  Enjam, ýygylyk öwrüliş tizligini kadalaşdyrmak we maşyn, elektrik we gaz bilen birleşdirilen awtomatiki dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär we derman senagatynyň “GMP” standartyna we “UL” howpsuzlyk standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.Enjamda film ýasamak, yssy howany guratmak, laminasiýa we ş.m. ýaly funksiýalar bar. Maglumat görkezijisi PLC dolandyryş paneli tarapyndan dolandyrylýar. Şeýle hem gyşarmany düzetmek, süýşmek ýaly funksiýalary goşmak üçin saýlanyp bilner.

  Kompaniýa hünär tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýär we müşderi kärhanalaryna maşyn düzedişleri, tehniki görkezmeler we işgärleri taýýarlamak üçin tehniki işgärleri belleýär.

 • TPT-200 Transdermal patch gaplaýyş enjamy

  TPT-200 Transdermal patch gaplaýyş enjamy

  Transdermal patch gaplaýyş enjamy, skelet görnüşli transdermal ýamalar üçin ýörite işlenip düzülen we işlenip düzülen üznüksiz gorizontal ölü kesýän we birleşdirilen gaplaýyş enjamydyr. Önümleri çyglylykdan, ýagtylykdan we hapalanmakdan goramak üçin ýokary barýer häsiýetli derman haltalaryny hödürlemäge ukyplydyr. ýeňil, açyk we güýçlendirilen möhürleýiş aýratynlyklary.Derman senagatynyň GMP ülňülerini we UL howpsuzlyk standartlaryny berk ýerine ýetirýär.