Şahadatnama

şahadatnama

Şahadatnama

Elmydama "abraý esasly, hyzmatlara gönükdirilen" düşünjesine eýereris, önümiň hilini we hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrarys we müşderileriň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýarys.

Şol bir wagtyň özünde, tehnologiýa gözleglerine we ösüşine has köp serişde goýarys we has köp patent alarys.

Mundan başga-da, önümlerimizde "CE" şahadatnamasy bar we "GMP" talaplaryna laýyklykda öndürilýär."3Q" şahadatnamasy, "ISO", "CSA" we ş.m. müşderileriň hemmesini kanagatlandyryp biler.

  • şahadatnamalar01
  • şahadatnamalar02
  • şahadatnama03
  • şahadatnama04
  • şahadatnamalar05