Garnitura enjamlary

 • Sellofan örtüji maşyn

  Sellofan örtüji maşyn

  Bu enjam durnukly we ygtybarly işlemek, gaty, tekiz we owadan möhürlemek we ş.m. sanly ýygylyk öwrüjisi we elektrik komponentleri import edilýär. howpsuzlyk altyn lentasyny awtomatiki ýelme.Gaplamagyň tizligi ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak, bukulýan kagyz kartonyny çalyşmak we az sanly bölek guty gaplamanyň dürli aýratynlyklaryny gaplamaga mümkinçilik berer (Ölçegi, beýikligi, ini).Bu enjam lukmançylykda, saglyk önümlerinde, azyk önümlerinde, kosmetika önümlerinde, kanselýariýa, ses we wideo önümlerinde we beýleki IT pudagynda bir bölek awtomatiki gaplamanyň dürli görnüşli önümlerinde giňden ulanylýar.

 • KXH-130 Awtomat saket karton maşyn

  KXH-130 Awtomat saket karton maşyn

  KXH-130 awtomatiki halta karton maşyn, ýagtylygy, elektrik toguny, gazy birleşdirýän kartonlary, ahyrky flaplary we möhür kartonlaryny emele getirýän gaplaýyş maşynydyr.Saglygy goraýyş, himiýa senagaty we ş.m. awtomatiki gaplama haltalary, halta, çişikler, çüýşeler, turbalar we ş.m. üçin amatly we işiň göwrümi boýunça üýtgäp biler.

  Çözgüdi: Gorizontal kartonlaşdyryş prosesi, haltalary açýan gutularda howpsuz, müşderi üçin amatly gaplamak üçin amatly çözgütdir.