ODF synag enjamlary

 • OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  Agyzdan ýasalan film ýasaýjy maşyn, inçe film materiallaryny ýasamak üçin aşaky materialda suwuk materiallary deň derejede ýaýradýan we gyşarmany düzetmek, laminasiýa we kesmek ýaly funksiýalar bilen üpjün edilip bilner.Lukmançylyk, kosmetika, saglyk önümleri, azyk senagaty üçin amatly.

  Professional tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmat bilen enjamlaşdyrylan we müşderi kärhanalary üçin maşyn düzedişlerini, tehniki görkezmeleri we işgärleri taýýarlamagy üpjün edýäris.

 • OZM-120 dilden eredýän film öndürýän maşyn (laboratoriýa görnüşi)

  OZM-120 dilden eredýän film öndürýän maşyn (laboratoriýa görnüşi)

  Agyzdan ereýän film ýasaýjy maşyn (laboratoriýa görnüşi) has inçe film materialyny döretmek üçin aşaky filmdäki suwuk materialy deň derejede ýaýradýan we laminasiýa we süýşmek ýaly funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýörite enjamdyr.

  Laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşyn, derman, kosmetika ýa-da azyk senagaty önümçiliginde ulanylyp bilner.Yamalar, agyzda ereýän film zolaklary, mukoz ýelimleri, maskalar ýa-da başga örtükler öndürmek isleseňiz, ýokary takyk örtüklere ýetmek üçin laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynlarymyz elmydama ygtybarly işleýär.Hatda galyndy çözüji derejesi berk çäklere laýyk gelmeli çylşyrymly önümler hem laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynymyzyň kömegi bilen öndürilip bilner.