Çap we gaplaýyş enjamy

 • KFM-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy

  KFM-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy

  Bu enjam, integrasiýa boýunça kesişýän we kesişýän material, materialy takyk bir önüme meňzeş önümlere bölüp biler, soňra bolsa sorujydan materialy takyk tapmak we gaplaýyş filmine geçirmek, laminirlenen, ýylylyk möhürlemek, urmak, jemleýji çykyş Önümiň gaplanyşyny birleşdirmek üçin doly önüm.

 • KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Sliting we guradyjy maşyn

  KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Sliting we guradyjy maşyn

  Aralyk prosess enjamlary üçin ulanylýan Dildar film süýşüriji maşyn, mylar göterijiden filmiň gabygynyň üstünde işleýär, birmeňzeş gaplamak prosesine laýyk gelmegini üpjün edýän birmeňzeş, süýşmek prosesi we yza gaýtarmak prosesi üçin film guratmak.

  ODF film önümçiliginde, film gutarandan soň, önümçilik gurşawyna ýa-da gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlara täsir edýär.Filmiň gaplanyş tapgyryna ýetip biljekdigi we gaplamanyň indiki ädiminde düzedişler girizilmegi üçin öndürilen filmi, adatça, ululygyny kesmek, çyglylygy, ýaglylygy we beýleki şertleri sazlamaly we kesmeli.Enjamlarymyz dürli görnüşli film önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner. Bu enjam filmiň iň ýokary ulanylyşyny üpjün edip, film öndürmek prosesinde aýrylmaz bir prosesdir.