KFM-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, integrasiýa boýunça kesişýän we kesişýän material, materialy takyk bir önüme meňzeş önümlere bölüp biler, soňra bolsa sorujydan materialy takyk tapmak we gaplaýyş filmine geçirmek, laminirlenen, ýylylyk möhürlemek, urmak, jemleýji çykyş Önümiň gaplanyşyny birleşdirmek üçin doly önüm.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Mysal diagrammasy

KFC-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy6
KFC-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy7
otf dilden inçe film

Arza

● Bu enjam integrasiýa boýunça kesiş we kesiş interfeýsi, materialy takyk bir önüme meňzeş önümlere bölüp bolar, soňra bolsa materialy takyk tapmak we gaplaýyş filmine geçirmek, laminirlenen, ýylylyk möhürlemek, urmak, the jemleýji önüm Önüm çyzygynyň gaplanyşyny birleşdirmek üçin doly önüm.

The Syýahatyň dowamlylygyna we degişli boş mukdary bellemek üçin önümiň ululygyna görä ýygylyk gözegçiligini ulanýan esasy hereketlendiriji.

Man Manipulýatory ulanmak, çekiş mehanizmini saklaýar, göwnejaý işlemek, takyk sinhronizasiýa, diapazonda özbaşdak dizaýn edilip bilner.Heatingyladyşyň kontakt görnüşli görnüşini ulanmak, ýyladyş güýjüni we temperaturany peseltmek, energiýany tygşytlamak we plastmassanyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak sebäpli.

Pack Gaplaýyş materiallary ulanylandan soň, howpsuzlygy düzetmekde we galypda operatory gowulandyrmak üçin awtomatiki usulda duýduryş beriň, saklaň we gyssagly duralga howpsuzlyk enjamy bilen enjamlaşdyryň.

The Material we beýleki bölekler bilen gatnaşygy bolan poslamaýan polatdan we zäherli materiallardan ýasalan ähli bölekler "GMP" talaplaryna laýyk gelýär.

Machine Bu enjam, agyzdan ereýän filmler, nan zolaklary, ýelimleýji ýama we ş.m. ýaly film zolaklaryny halta gaplamak üçin amatlydyr, howpsuz derman serişdesiniň artykmaçlyklaryna eýe, ulanmak aňsat, işlemek we saklamak, çyglylyk subutnamasy, ajaýyp möhür dizaýny, güýçli kölege, görnüşi, ululygy we reňki boýunça çeýe sumka dizaýny.

Movement Hereket wagtynda materiallaryň gaçmazlygy üçin gyşarnyksyz düzediş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

The Berkidiş dartyşyny makaranyň diametrine görä sazlamak üçin dartyş datçigi bilen enjamlaşdyrylan.

● Goşmaça iki taraplaýyn çap etmek funksiýasy, gaplamanyň her bir böleginiň öň we arka bölegini dogry we awtomatiki sazlamaga mümkinçilik berýär, gaplama mazmunynyň baýlygyny ýokarlandyrýar.

otf gaplaýyş enjamy
otf gaplaýyş enjamy (2)
otf gaplaýyş enjamy (5)

Öndürijilik we aýratynlyklar

A.Bu enjam bölünen modul gurluşyny ulanýar.

Ulag we arassalama wagtynda modul aňsat işlemek üçin aýratyn aýrylyp bilner.

B. Syýahatyň dowamlylygyna we önümiň ululygyna görä ýygylyk gözegçiligini ulanýan esasy hereketlendiriji, degişli sany boş bellemek üçin.

C.Islendik sazlanylýan diapazonda çekiş mehanizmini, göwnejaý işlemegi, takyk sinhronizasiýany saklaýan manipulýatory kabul edýär, ýagny: zolagyň ululygy diapazonda özbaşdak dizaýn edilip bilner.

D. Material bilen gatnaşygyndaky ähli bölekler poslamaýan polatdan we zäherli materiallardan ýasalýar we "GMP" talaplaryna laýyk gelýär.

E.Süýşmek we kesişmek integrirlenen materialy takyk bir önüme meňzeş önümlere bölüp bolar, soňra bolsa sorujydan materialy gaplamak filmine takyk tapmak we geçirmek, laminirlenen, ýylylyk möhürlemek, urmak we soňra çykarmak üçin tutuş proses gazanylýar. önüm çyzygynyň gaplanyşyny birleşdirmek.

KFC-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş maşyn1
KFC-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş maşyn2
KFC-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş maşyn3

Esasy tehniki parametrler

Harytlar Parametr
Iň ýokary zarba tizligi (standart 45 x 70 x 0,1mm) AL folga 5-40 gezek / min
Filmiň giňligini gaplamak 200-260 mm
Materiallaryň ini 100-140 mm
Heatylylyk möhürleýji ýyladyş güýji 1.5 KW
Kuwwat we umumy güýç Üç fazaly bäş setir 380V50 / 60HZ, 5.8KW
esasy hereketlendiriji güýji 1.5 KW
Howa nasosynyň göwrümi > 0,25 m3/ min
Gaplamak üçin material Atylylyk möhürli birleşdirilen filmiň galyňlygy 0.03-0.05m
Umumy ölçegler (L * W * H) 3400X920X2000mm
Maşyn paketiniň ululygy (L * W * H) 3420X1080X2200mm
Jemi agram 2400Kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň